Een programma vol verrassende onderdelen!

Tijdens de succesvolle kick-off op 18 januari werden vertegenwoordigers van organisaties, sponsoren en scholen ontvangen die het festival een warm hart toedragen door middel van sponsoring of samenwerking. Ook onze media partner Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad was daarbij aanwezig. Zij schreven naar aanleiding van die avond en bekend maken van het programma een leuk stuk.